Menu
Akcia

POLYNUKLEOTIDY + FRAKČNÁ IHLIČKOVÁ RF

Muži Ženy

Súhlas na spracúvanie osobných údajov

Týmto dávam súhlas Prevádzkovateľovi - obchodnej spoločnosti SAPIENTIA, s.r.o., zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 26836/B, so sídlom: Brigádnická 54, 841 10 Bratislava, IČO: 35 838 876 na spracúvanie mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul(y), dátum narodenia, rodné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o poistení klienta, zdravotný stav (najmä v rozsahu identifikácie bolesti, informácií o podávaných liekoch, doterajšej liečbe, a pod.), historicky objednané produkty a služby, informácie o zdravotnom stave, kvalifikácia a odborná špecializácia, univerzitná hodnosť, funkcia/alebo zamestnanie, zdravotná evidencia, spracovávanie fotodokumentácie, chorobopisov, lekárskych správ ako aj iných dokumentov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.


Súhlas na marketingové účely poskytujem v súvislosti s ponukou produktov a služieb spoločnosti SAPIENTIA, s.r.o. propagáciu jej produktov a služieb spoločností a zisťovanie spokojnosti so službami a to v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.


Týmto zároveň udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie nasledujúcich informácií týkajúcich sa mojej osoby, ktoré môžu mať charakter osobných údajov: spôsob prijímania nových liečebných možností podľa zdroja získania informácii, preferovaná forma komunikácie resp. interakcie s Prevádzkovateľom, vnímanie produktov Prevádzkovateľa a zameranie pri liečbe pacientov (ďalej spoločne aj ako "Osobné údaje").
Osobné údaje poskytujem na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti Prevádzkovateľom.
Beriem na vedomie, že Prevádzkovateľ nebude moje osobné údaje poskytovať iným príjemcom bez môjho výslovného súhlasu, ktorý je povinný si vopred vyžiadať.

Tento súhlas udeľujem v súlade s nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

  • Prehlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne.
  • Prehlasujem, že som bol informovaný o zásadách spracúvania osobných údajov..
  • Prehlasujem, že som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní mojich práv ako dotknutej osôb.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies