Objednajte sa ešte dnes! Zavolajte: 02 / 52 444 022|info@frais.sk

Anestéziologická ambulancia

Anestéziologická ambulancia 2018-08-30T14:53:35+00:00

Informácie o zákroku

O anestéziológii

Všetky operácie a bolestivé vyšetrenia sa obvykle robia v celkovej anestézii (tzv. narkóze), alebo v lokálnej anestézii.
Anestéziou sa odstraňuje vnímanie bolesti, pri súčasnej kontrole životne dôležitých funkcií organizmu, hlavne obehu a dýchania.
Anestéziu vykonáva lekár špecialista – anestéziológ, ktorý počas anestézie a operácie zabezpečuje vašu bezpečnosť.

Na odstránenie bolesti sa používajú rôzne druhy anestézie:

Celková anestézia (narkóza):


Vyvoláva stav bezvedomia a odstraňuje vnímanie bolesti z celého organizmu. Stav podobný spánku trvá od začiatku do konca anestézie a operácie. Pred zahájením anestézie je dôležité obdobie prípravy (tzv. premedikácia), ktorá obvykle pri dobrej spolupráci minimalizuje váš prirodzený strach a je predpokladom dobrej a bezpečnej anestézie. Samotná anestézia sa začína podaním dávky anestetika do krvného obehu (obvykle do žily na hornej končatine) a je doplňovaná podávaním plynnej zmesi anestetík a kyslíka tvárovou maskou alebo tzv. intubačnou kanylou. Celkovú anestéziu je možné udržiavať aj opakovaným, alebo kontinuálnym vnutrožilovým podávaním anestetík.

Pri anestézii maskou sa vdychovaná zmes plynov podáva maskou tesne priloženou k tvári.
Pri tzv. intubácii sú plyny privádzané plastovou rúrkou zavedenou cez ústa alebo nos do dýchacích ciest – priedušnice, ktorá sa zavedie ihneď potom, čo zaspíte. Táto metóda zabezpečuje dýchanie a ochraňuje vaše pľúca pred následkami možného zvracania – vdýchnutia zvratkov.
Počas operácie anestéziológ podáva látky, z ktorých ochabujú svaly, vďaka čomu sa zlepšia podmienky pre operáciu a
zníži sa potrebné množstvo anestetík.

Miestne znecitlivenie (zvodová anestézia):

Zabraňuje vnímaniu pocitu bolesti iba v určitej oblasti tela (regionálna anestézia), alebo v najbližšom okolí operovaného miesta (lokálna anestézia). Napr. regionálne znecitlivenie nervového pletenca v oblasti ramena zabraňuje vnímaniu bolesti iba na hornej končatine. Pri dnes najčastejšie používaných druhoch regionálnej anestézie – spinálnej alebo epidurálnej sa podaním miestneho anestetika preruší vnímanie pocitu bolesti v príslušnej oblasti (napr. z dolných končatín a brucha). Anestetikum sa podáva do oblasti chrbtice v blízkosti nervov (nie do miechy!) – v prípade spinálnej anestézie anestéziológ podáva miestne anestetikum do mozgovomiešného moku a v prípade epidurálnej anestézie do oblasti mimo miešných obalov. Vpich nie je bolestivý, pretože jeho miesto sa znecitliví. Aj počas tejto anestézie môžete spať. Týmto druhom anestézie sa dosahuje veľmi dobrá bezbolestnosť, ktorá trvá aj niekoľko hodín po operácii, čo je veľkou výhodou v porovnaní s celkovou anestéziou. Znížená pohyblivosť dolných končatín je iba dočasná a neohrozí vašu bezpečnosť.
Ak predpokladáme silnú bolesť po operácii, budeme vás informovať o možnosti použitia tzv. epidurálneho katétra – cievky zavedenej do blízkosti nervových koreňov, do ktorej sa v pooperačnom období podávajú lieky proti bolesti, čím sa dosahuje prakticky bezbolestný pooperačný priebeh.

Ako vyberáme spôsob znecitlivenia?

Každý druh znecitlivenia má svoje výhody a nevýhody. Anestéziológ vám navrhne taký spôsob anestézie, ktorý najlepšie vyhovuje vášmu typu operácie, zdravotnému stavu a bude čo najmenej zaťažujúci pre váš organizmus.

Žiadna anestézia nie je bez rizika!

Závažné, život ohrozujúce komplikácie, napr. zastavenie činnosti srdca sú však veľmi zriedkavé. Stále sa zlepšujúci výber anestetík, monitorovacích systémov na zisťovanie životných funkcii, anestéziologických prístrojov a vysoká odborná úroveň anestéziologického personálu znižuje riziko na najnižšiu možnú mieru.
V súčasnosti používané spôsoby anestézie umožňujú presne dávkovanie anestetík a dýchacie prístroje umožňujú dobrú kontrolu dýchania. Počas celého trvania operácie a anestézie sa sledujú špeciálnymi prístrojmi životne dôležité funkcie, aby sa výskyt možných komplikácií znížil na minimum.
Regionálne znecitlivenie v menšej miere zaťažuje organizmus a pri regionálnom znecitlivení je veľmi zriedkavý výskyt poškodenia nervov.

Prosím, pred operáciou nezabudnite!

Aby sa zabránilo vdýchnutiu zvratkov do dýchacích ciest pri začatí anestézie:
– 6 hod. pred operáciou nejesť a nepiť,
– v deň operácie nefajčiť.
Vybrať a odložiť na bezpečné miesto u personálu oddelenia snímateľné zubné protézy, očné šošovky, náušnice, prstene, retiazky, hodinky a parochne. Odstrániť make-up a lak na nechtoch.

Prosím, oznámte nám!

Ak ste boli operovaní, ako ste znášali anestéziu počas predchádzajúcich operácii, či a aké problémy sa v súvislosti z anestéziou vyskytli. Len na základe odpovedí na uvedené otázky budeme môcť zhodnotiť riziká a zabezpečiť vám maximálnu bezpečnosť anestézie.

Ak potrebujete pomoc pri vyplňovaní dotazníka, kontaktujte prosím ošetrujúceho lekára, anestéziológa, alebo sestru chirurgického oddelenia. Vami uvedené v dotazníku údaje sú dôverné. Dotazník je súčasťou vášho chorobopisu.
Dotazník si môžete stiahnuť tu.

Použitie cookies: Zatvorením tejto správy súhlasíte s používaním cookies, avšak cookies môžete kedykoľvek vypnúť. Viac informácii

Vezmite prosím na vedomie, že ak zakážete cookies, niektoré časti stránok nebudú správne fungovať.

Zavrieť