Objednajte sa ešte dnes! Zavolajte: 02 / 52 444 022|info@frais.sk

Liečba stresovej inkontinencie moču – IncontiLase

Liečba stresovej inkontinencie moču – IncontiLase 2018-08-30T15:21:14+00:00

Informácie o zákroku

Inkontinencia

Inkontinencia moču je mimovoľný a vôľou neovládateľný únik moču, ktorý predstavuje spoločenský alebo hygienický problém. Inkontinencia moču nie je samostatné ochorenie, ale je to príznak, ktorý poukazuje na viac alebo menej komplexnú organickú a/alebo funkčnú poruchu dolných močových ciest a teda k inkontinencii moču dochádza pri narušení základných funkcií dolných močových ciest – močového mechúra a močovej trubice. K vzniku inkontinencie moču môže dôjsť v ktoromkoľvek veku a výskyt inkontinencie moču je rôzny u mužov a u žien. Na vzniku inkontinencie moču u žien sa významne podieľa oslabenie panvového dna následkom pôrodov a gynekologických operácií, obezita, namáhavá fyzická práca a v neposlednom rade aj genetická dispozícia každého jedinca.

Stresová inkontinencia

V praxi sa uplatňuje zjednodušená klasifikácia inkontinencie moču, ktorá rozlišuje inkontinenciu uretrálnu – stresovú, urgentnú, zmiešanú, reflexnú a inkontinenciu z pretekania a extrauretrálnu inkontinenciu (nejde o inkontinenciu moču v pravom zmysle, ale o odtekanie moču patologickou cestou).

Stresová inkontinencia sa prejavuje ako mimovoľný únik moču spojený s fyzickými aktivitami (beh, skákanie, dvíhanie predmetov, kašeľ, kýchanie a pod.).

V klinickej praxi:

Z hľadiska liečby je dôležité rozlišovať medzi dvoma najčastejšie sa vyskytujúcimi typmi inkontinencie moču – stresovou formou a urgentnou formou inkontinencie moču, prípadne tzv. zmiešanou formou inkontinencie moču, pri ktorej sa súčasne prejavujú príznaky stresovej aj urgentnej formy inkontinencie.

Stupne:

Inkontinenciu moču rozdeľujeme na tri stupne:

  • 1. stupeň – občasný únik moču, t.j. únik po kvapkách alebo únik max. 1 – 2x denne.
  • 2. stupeň – častý únik moču, t.j. únik prúdom niekoľkokrát denne objektivizovaný anamnézou, mikčným denníkom alebo plienkovým testom.
  • 3. stupeň – trvalý únik moču, t. j. únik niekoľkokrát denne aj v noci v ľahu (často spojený s inkontinenciou stolice).

Možnosti liečby stresovej inkontinencie:

Pre stanovenie typu močovej inkontinencie je mimoriadne dôležité získanie kompletných informácii od pacienta o jeho problémoch. Samotná diagnostika zahŕňa komplexné gynekologické vyšetrenie, mikrobiologické vyšetrenie moču a pošvového prostredia, funkčné klinické a laboratórne testy, štandardizované dotazníky, mikčné denníky, zobrazovacie metódy a urodynamické vyšetrenie. Cieľom liečby inkontinencie moču je vyliečiť alebo zmierniť únik moču.

V súčasnosti najmodernejšou metódou v konzervatívnej terapii stresovej inkontinencie moču je laserové ošetrenie s využitím IncontiLase – neinvazívneho ošetrenia Er:YAG laserom. Je vhodné u žien s miernymi a strednými ťažkosťami s únikom moču. Je založený na neablatívnej fototermálnej stimulácii tvorby kolagénu so spevnením vaginálnej sliznice a okolitých štruktúr s následným zlepšením podpory močovej trubice a močového mechúra.

Do 31.12. vám ponúkame tento zákrok za špeciálnu akciovú cenu 200 € (pôvodne 380 €). Objednajte sa ešte dnes na 02/ 52 444 022 alebo info@frais.sk

Máte záujem o liečbu stresovej inkontinencie moču – IncontiLase ?
NAPÍŠTE NÁM!

Použitie cookies: Zatvorením tejto správy súhlasíte s používaním cookies, avšak cookies môžete kedykoľvek vypnúť. Viac informácii

Vezmite prosím na vedomie, že ak zakážete cookies, niektoré časti stránok nebudú správne fungovať.

Zavrieť