Urológia a andrológia

Jednodňová chirurgia dnes umožňuje vykonávať široké spektrum urologických zákrokov.

Skúsený urológ a andrológ MUDr. Jozef Dubravický pôsobí na našej klinike ako špecialista na:

  • Diagnostickú cystoskopiu
  • Operáciu varikokély
  • Operáciu spermatokély
  • Orchiektómiu
  • Frenuloplastiku
  • Operáciu fimózy
  • Operáciu hydrokély
  • Resekciu kondylomat
  • Uretropexiu – Suburetrálnu aplikáciu implantátu
  • Sterilizáciu u muža