Menu
Akcia

LPG endermológia

Muži Ženy
Novinky
24.02.2021

HĽADÁME: VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

Všeobecné lekárstvo prechádza v posledných rokoch turbulentnými zmenami, ktoré sa týkajú širokého diapazónu výkonov a súvisiacich vyšetrení. Všeobecný lekár je komplexným medicínskym manažérom svojho pacienta. Podľa platnej legislatívy vykonáva nielen primodiagnostiku, ale v určených prípadoch aj dodiagnostikovanie, monitoring a terapiu ochorení, ktoré patria do jeho kompetencie a súčasne spolupracuje s lekármi iných špecializačných odborov. Má o pacientovi a o jeho rodine, ako aj súvisiacich anamnestických údajoch (osobná, pracovná a rodinná anamnéza, abúzy, gynekologická anamnéza a pod.) najviac informácií, ktoré sú veľkým prínosom v rýchlej a cielenej diagnostike a v liečbe pacienta. 

Typy a rozsah indikovaných vyšetrení

V ambulancii všeobecného lekára sa vykonávajú viaceré typy výkonov: preventívne prehliadky a s nimi súvisiace výkony, očkovanie, výkony súvisiace s primodiagnostikou, iniciálnym vyšetrením, respektíve diagnostikou akútnych ochorení, iniciálne a kontrolné vyšetrenia pri monitoringu chronických ochorení, vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta, vyšetrenia na žiadosť iného subjektu, ako je samotný pacient.

Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou skvelého tímu:

VŠEOBECNÝ PRATICKÝ LEKÁR PRE DOSPELÝCH

Naše očakávania na vzdelanie:
Atestácia v odbore Všeobecné lekárstvo pre dospelých

Požadované zručnosti a skúsenosti:

 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii všeobecného praktického lekára pre dospelých
 • Diagnostika akútnych a chronických ochorení v odbore všeobecné lekárstvo s následnou terapiou a odporučením ďalšieho diagnostického a terapeutického postupu
 • Indikovanie odberov biologického materiálu na laboratórne vyšetrenia, očkovanie pacientov
 • Predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok
 • Vyhodnotenie EKG záznamu
 • Úzka spolupráca s inými odbornými lekármi
 • Zaznamenávanie vyšetrovacieho a terapeutického postupu ako aj výsledkov laboratórnych vyšetrení do zdravotnej dokumentácie pacienta, vedenie záznamov o zdravotnom stave pacientov
 • Vykazovanie zdravotných výkonov zmluvným zdravotným poisťovniam
 • Preventívne prehliadky podľa zákona a preventívne prehliadky v súvislosti so zamestnaním

Čo ponúkame:

 • Nadštandardné finančné ohodnotenie, trvalý pracovný pomer
 • Postaráme sa o Váš neustály odborný rast, pomôžeme Vám zvládať rôzne odborne náročné situácie.
 • Svojim kolegom umožňujeme osobnostný rozvoj formou individuálneho koučingu.
 • V priebehu roka 2021 sa sťahujeme do lukratívnych priestorov na Kolibe
 • Moderné vybavenie
 • Príjemný kolektív a vzájomnú podporu.

 

Ponúkaná základná mzda: 
Od 3000,-€ brutto

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies