Menu
Akcia

CARBON PEEL + MEZOTERAPIA

Muži Ženy

Mini-laparoskopická operácia zrastov

Cena
1600

Alfou a omegou každodennej chirurgickej praxe je minimalizovať operačný rozsah pri súčasnom dodržaní potrebnej radikálnosti výkonu. Snahou je vykonávať operácie presnejšie, bezpečnejšie a súčasne minimalizovať možné komplikácie.

Dnes už sa v rámci miniinvazívnych metód celkom rutinne využíva laparoskopia. V porovnaní s metódami klasickej otvorenej chirurgie priniesla pacientom skutočne obrovské benefity v mnohých ohľadoch. Spočiatku bola využívaná pre plánované operácie, neskôr tiež na akútne aj čoraz náročnejšie zákroky. Vďaka moderným technológiám, aj ďalšej snahe o znižovanie záťaže pre pacienta, sa vyvinula aktuálne najmodernejšia technika mini-laparoskopie, ktorú vďaka plnohodnotnému prístrojovému vybaveniu a skúsenému personálu využívame aj v našej klinike.

Pre prístup sa využívajú porty s vonkajším rozmerom iba 3 mm a jedná sa teda len o nepatrné vpichy. Pacient sa tak efektívne vyhne nežiadúcej incízii a s ňou spojených rizík a následkov. Ďalšími výhodami minilaparoskopie v porovnaní s konvenčnou laparoskopiou je redukcia operačného času, znížená potreba pooperačnej medikamentóznej liečby, skrátená hospitalizácia, výrazne rýchlejšia rekonvalescencia a teda aj návrat do bežného života. Pre mnohých pacientov je nemenej dôležitá vynikajúca kozméza, čiže minimálne viditeľné následky v podobe jaziev na ich tele.

Výhody mini-laparoskopie:

• Veľmi malý rozmer vstupných otvorov, bez nutnosti šitia - žiadne jazvy. Stopy po zavedení mikroinštrumentov v dĺžke iba 3-4 mm.
• Jednodňová chirurgia
• Rýchlejšia rekonvalescencia, PN nie je potrebná
• Minimálne pooperačné bolesti
Mini-laparoskopická operácia jazva

Adheziolýza - Minilaparoskopická operácia zrastov

Abnormálne spojenia medzi tkanivami a orgánmi sa vo všeobecnosti nazývajú zrasty. V istých prípadoch môžu byť vrodené, najčastejšie sú však získané reakciou na poranenie pobrušnice, a to v dôsledku zápalovej reakcie alebo mechanickým narušením operačným procesom. Práve pooperačné zrasty sú najproblematickejšie a vyskytujú sa veľmi často ako následok otvorenej chirurgie. Vznikajú na základe traumaticky zmeneného peritoneálneho povrchu. Zrasty sa nemusia prejavovať priamymi príznakmi, môžu však spôsobovať rôzne chronické klinické ťažkosti, ako je napríklad obštrukcia tenkého čreva.
Jediná možnosť liečby v prípade zrastov je chirurgická. Na našej klinike sa špecializujeme na miniinvazívnu metódu rozrušenia zrastov (adheziolýzu) s využitím najmodernejšej mini-laparoskopie. Výhodou pre pacienta je minimálny operačný zásah, a teda eliminácia vzniku ďalších zrastov, ako aj rýchla rekonvalescencia a nepatrné kozmetické následky.

Bezplatná telefonická konzultácia

Nenašli ste všetky potrebné informácie?
Rada vám poradím a zodpoviem vaše otázky.
Zanechajte mi prosím váš kontakt a ozvem sa vám hneď, ako to bude možné.

V rámci telefonickej konzultácie vám radi zodpovieme akékoľvek otázky týkajúce sa operácie (priebeh, ceny, termíny, a pod.), nenahrádza však fyzickú konzultáciu s lekárom, ktorú je pred operáciou nevyhnutné absolvovať.

Mgr. Veronika Loosová
Konzultant, Inštitút zdravia a krásy FRAIS

Priebeh operácie, rekonvalescencia:

  1. Po vstupnej konzultácii chirurg dôkladne zhodnotí váš zdravotný stav a vysvetlí vám možnosti operácie a s ňou spojené obmedzenia a riziká. Všetky predoperačné vyšetrenia vykonávame výhradne v našom zariadení.
  2. Výkon prebieha v celkovej anestézii, pri ktorej naši anestéziológovia používajú najnovšie postupy a prípravky. Samotný operačný zákrok trvá približne 90 minút a pacienti už v priebehu 4-5 hodín po ukončení operácie môžu s doprovodom odísť do domácej starostlivosti. V niektorých prípadoch sa môže odporučiť jednodenná hospitalizácia v našom zariadení.
  3. Po operačnom výkone je dôležité prísne dodržiavať odporučenia operatéra.

FAQ:

Zásadný rozdiel je vo veľkosti nástrojov, ktoré sa pri operácii používajú. Pri klasickej laparoskopii sa používajú nástroje s priemerom až 12 mm. Aj keď v porovnaní s otvorenou chirurgiou je zásah minimálny, narušenie a stres organizmu je citeľný, jazvy je potrebné zašiť a  vyžaduje sa tiež dlhšie hojenie. V prípade mini-laparoskopie majú používané inštrumenty priemer iba 3 mm. Kozmetické následky v podobe jaziev sú takmer neviditeľné, pacienti po operácii nepociťujú žiadnu alebo iba minimálnu bolesť a potrebná rekonvalescencia je iba jeden až dna dni. Návrat do bežného života je tak v tomto prípade viac-menej okamžitý.

Mini-laparoskopia je všeobecnosti veľmi presnou a bezpečnou technikou, keďže dochádza k minimálnemu zásahu do organizmu. Minimalizujú sa riziká spojené s klasickou operačnou technikou, ako poškodenie tkanív, krvácanie a rôzne infekcie. Plusom v rámci bezpečnosti je tiež viac-menej nulová potreba analgetík, čím sa eliminuje pooperačná záťaž organizmu aj psychologický dopad na pacienta. Ako pri každom chirurgickom zákroku však isté štandardné riziká existujú.   

Veľmi krátka doba rekonvalescencie je jednou z najväčších výhod mini-laparoskopickej operácie. Pacient odchádza do domácej starostlivosti už na druhý deň, v istých prípadoch už aj v deň operácie. Bolesti po operácii pociťuje pacient iba minimálne a úplne vymiznú väčšinou už na druhý deň. V prípade, že pacient nevykonáva fyzicky náročnú prácu, návrat do zamestnania je možný už na druhý alebo tretí deň. Pokojový režim, čo sa týka fyzickej aktivity, je však dôležité dodržiavať počas siedmych dní od operácie.

Dokonalý kozmetický efekt je najväčšou výhodou mini-laparoskopickej operácie. Jazvy sú takmer nebadateľné, keďže ich dĺžka je iba niekoľko milimetrov a nie je ich nutné zašívať. Mini-laparoskopia je unikátna miniinvazívna technológia, ktorá vyrieši váš zdravotný problém, ale na vašom tele nezanechá takmer žiadne estetické stopy.

Špecializovaná technika mini-laparoskopie je ideálna pre každého, komu je chirurgický zákrok indikovaný z dôvodu potenciálneho rizika komplikácií alebo ak trpí pretrvávajúcimi ťažkosťami, avšak záleží mu na tom, aby telo nezostalo poznačené nežiaducimi jazvami a tiež aby bol zákrok vykonaný šetrne, bez bolesti, s takmer okamžitým návratom do bežného života. Absolvovanie mini-laparoskopického zákroku v Inštitúte zdravia a krásy FRAIS je tiež vhodné pre každého, kto nechce čakať celé mesiace, ale rád by sa svojich problémov zbavil okamžite. Termín operácie vám totiž naplánujeme najneskôr do 10 dní, bežne však už v rámci daného týždňa.
Technológia mini-laparoskopie nemá zásadné obmedzenia, nie je však vhodná pri akútnych stavoch a kontraindikáciou môže byť tiež nadmerná obezita. Vhodnosť zákroku posúdi vždy chirurg na vstupnom vyšetrení.  

Pri každej laparoskopickej aj mini-laparoskopickej operácii existuje isté riziko konverzie (prechod na väčšie nástroje, alebo v istých prípadoch na otvorenú chirurgiu), ktoré môže byť zapríčinené napríklad neočakávaným nálezom. Z praxe však k takýmto prípadom dochádza iba veľmi výnimočne, podľa druhu zákroku rádovo v 1 zo 100 – 1000 prípadov.  

Pacienti sú prepustení do domácej starostlivosti nasledujúci deň po operácii, v istých prípadoch, podľa posúdenia operatéra, už v rámci daného dňa. Prenocovanie pod dohľadom špecializovaného personálu je potrebné z preventívnych dôvodov.

Áno. Potrebu celkovej anestézie vždy posúdi chirurg, vo všeobecnosti však platí, že anestézia je pri zákrokoch v oblasti brušnej dutiny z bezpečnostných dôvodov nevyhnutná.   

Rekonvalescencia je v prípade mini-laparoskopie extrémne rýchla. Pacienti po operácii obvykle nepociťujú žiadne ťažkosti ani bolesti a návrat do bežného života je takmer okamžitý. Počas nasledujúcich siedmych dní je ale potrebné a dôležité dodržiavať pokojový režim, počas ktorého pacient nesmie vykonávať fyzicky náročné aktivity. Ak teda nevykonávate fyzickú prácu, návrat do zamestnania je možný už do dvoch dní.    

Prevažná väčšina pacientov nepociťuje žiadne bolesti už po dvoch dňoch od operácie. Počas prvého dňa môžu byť v oblasti zákroku citeľné slabé až mierne bolesti, ktoré sa v prípade potreby eliminujú bežne dostupnými analgetikami.

Na mini-laparoskopické operácie sa špecializuje náš skúsený odborník, primár chirurgického oddelenia Inštitútu zdravia a krásy FRAIS, MUDr. Martin Hladík s viac než 30 ročnou praxou. Venuje sa primárne mini-invazívnej chirurgii a proktológii.

Mini-laparoskopická operácia zrastov

Dĺžka zákroku
60 minút
Čas hojenia
2 dni
Možnosť opakovania
Trvalé riešenie
Cena
1600
Aktuálne akcie FRAIS

Mezoterapia 4+1 zdarma

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies