Košík
Menu
Akcia

Dracula terapia

Muži Ženy
Novinky
10.01.2022

Všeobecný lekár - Nová ambulancia v Inštitúte zdravia a krásy

Všeobecné lekárstvo predstavuje jeden zo základných pilierov zdravotnej starostlivosti. Preto sme sa aj my v Inštitúte rozhodli rozšíriť svoje portfólio ambulancii o všeobecného lekára, ktorý sa postará o celú Vašu rodinu. Jedinečnosť našich služieb spočíva v komplexnom a vysoko individuálnom prístupe ku každému z Vás.

Špičková zdravotná starostlivosť 

 • moderný "rodinný" všeobecný lekár;
 • individuálny a ľudský prístupom;
 • funkčný objednávkový systém;
 • nadšatndardné služby a balíky;
Zabezpečujeme Vám a Vašim blízkym (osobám nad 18 rokov) komplexnú celoročnú zdravotnú starostlivosť. Vyriešime Vaše zdravotné ťažkosti priamo u nás alebo Vám odporučíme, či vybavíme vyšetrenie u odborného lekára aj mimo našej kliniky.

Balík Moje zdravie

 • preventívna prehliadka + EKG vyšetrenie;
 • komplexné dermatovenerologické vyšetrenie kože a znamienok v rámci onko-prevencie 1x ročne;
 • objednávanie na konkrétny termín na návštevu všeobecného lekára;
 • vystavenie potvrdení pre zamestnávateľa bezplatne;
 • pri užívaní chronických liekov Vám ich na základe telefonického požiadania prinesieme až k Vám domov;
 • SMS správou Vám deň vopred pripomenieme termín objednaného vyšetrenia u nás;
 • 5% zľavu na procedúry a ošetrenia v SPA Frais;
 • 10% zľava pri návšteve všetkých našich odborných ambulancií;

Balík Súkromný lekár

 • vyšetrenie bez únavného čakania pre všetkých, ktorí majú záujem využiť služby niektorej z našich ambulancii. Ordinujeme v dňoch utorok streda a v časoch 16.00-20.00. Nechcete opäť  stráviť celý deň v čakárni? Za objednanie sa na presný čas u nás so službou Súkromný lekár neplatíte nič navyše, ako je to v prípade štátnych zariadení! Nová ambulancia na Daxnerovom námestí 5 v Bratislave;
 • ambulancie služby Súkromný lekár spadajú pod súkromnú kliniku a nemajú zmluvu so žiadnou zo zdravotných poisťovní, preto je potrebné uhradiť vyšetrenie v plnej výške;
 • ceny sa pohybujú v závislosti od konkrétnej špecializácie a potrebných úkonov;
 • dostupnejšie termíny vyšetrení;
 • vyšetrenie bez potreby výmenného lístka, na vlastnú žiadosť;
 • výkon v nadštandardne vybavenej klinike;
 • ťažko dostupné medicínske špecializácie u nás na dosah;

Objednať sa môžete: 
02 / 52 444 022
0911 108 741
info@frais.sk ​
online chat 09:00-16:00

  Cenník ponúkaných vyšetrení a služieb platný od 1.1.2022
kód Výkony praktického lekára nehradené zdravotnými poisťovňami
M157 celoročný balík ,, Môj lekár" 199 €
M54 Odborná konzultácia na žiadosť klienta v trvaní 20 minút s dohodnutým termínom 30 €
M35 Vyšetrenie na vodičský preukaz 30 €
Predĺženie platnosti vodičského preukazu 30 €
M47 Vyšetrenie na zbrojný pas 50 €
Predĺženie platnosti zbrojného pasu 50 €
M48 Vyšetrenie pre potreby polície a forénzne účely 40 €
M49 Vystavenie zdravotného preukazu 40 €
M62 Potvrdenie pre štúdium na VŠ, resp. iné školy 30 €
M158 Preventívna prehliadka častejšie ako raz za 2 roky na vlastnú žiadosť 80 €
Preventívna prehliadka (vstupná, výstupná) na  žiadosť zamestnávateľa 80 €
M64 Odborné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky (okrem TAT) 20 €
PC5 Vypísanie odborného nálezu zo zdravotného záznamu na vlastnú žiadosť klienta 20 €
M66 Vypísanie žiadosti pre ADOS a súkromné agentúry na vlastnú žiadosť klienta 20 €
PC1 Správa o poistnej udalosti pre komerčnú poisťovňu, bodové ohodnotenie úrazu 80 €
PC9 Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania (nadštandard) 20 €
PC21 Podanie infúzie podľa ordinácie lekára s prineseným liečivom 10 €
M158 Vyšetrenie (ošetrenie) samoplátcu 80 €
  Komunikácia s klientov v cudzom jazyku 10 €
(V súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.)
  Názov zdravotníckeho zariadenia: SAPIENTIA, s.r.o, Ambulancia všeobecného lekára
Miesto výkonu činnosti: Daxnerovo námestie 5, 821 08 Bratislava
 

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.