Objednajte sa ešte dnes! Zavolajte: 02 / 52 444 022|info@frais.sk

O nás

O nás 2018-10-30T09:05:15+00:00

Sme tu len pre Vás

Inštitút Zdravia a Krásy FRAIS je unikátnym spojením komplexu služieb v jednom zariadení podľa úspešného modelu v USA, v ktorom sa spája starostlivosť o zdravie so starostlivosťou o krásu v súlade s trendmi anti-agingovej medicíny.

V našom špeciálnom zariadení  sa zameriavame na skrášľovanie, omladzovanie a liečbu bolesti.
Sme vybavení najmodernejšími prístrojmi poskytujúcimi špičkovú starostlivosť  v oblasti laserovej dermatológie, estetickej medicíny, plastickej chirurgie,  liečby bolesti a starostlivosti o celé telo.

Náš tím

MUDr. Vanda Przewlocka, PhD.
MUDr. Vanda Przewlocka, PhD.Riaditeľka Inštitútu zdravia a krásy
Je členom WOSIAM – World Society Interdisciplinary Anti-Aging Medicine (Svetovej asociácie anti-agingovej medicíny)

1991
úspešne absolvovala štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

od 1991
Od roku 1991 pracovala na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice akad. Dérera ako sekundárna lekárka, kde získala I. a II. stupeň kvalifikačnej atestácie v odbore anestéziológia a resuscitácia.

od 2006
– pracuje ako odborný garant pre odbor anestéziológia v neštátnom zdravotníckom zariadení Sapientia.
– venuje sa zároveň aj problematike estetickej medicíny, kde si kontinuálne rozširuje vzdelanie.
Absolvovala odborné stáže zamerané na problematiku estetickej medicíny v Miláne, vo Viedni a v Prahe.
Je členkou Slovenskej lekárskej komory, , Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny, Slovenskej spoločnosti pre liečbu bolesti, Slovenskej spoločnosti estetickej dermatológie.
2008
V roku 2008 ukončila externé doktorandské štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave na tému: Starostlivosť o pacienta s vysokou spinálnou léziou a prevencia vzniku infekčných komplikácii.
V roku 2008 založila Inštitút zdravia a krásy Frais.
Pravidelne absolvuje školenia, stáže a kongresy na Slovensku i v zahraničí.
Absolvované školenia:
Praktické použitie Dysportu v indikáciach na dolnej polovici tváre pre pokročilých,
Faltenuntersprizung und Skin Care Concept
Schulung Mesotherapie
Praktikum v estetické dermatologii,
Omladenie pokožky prípravkom Glykopeel
Remake workschop – prvý filler s PEG technológiou
Dermatological knowledge of Laboratoires Renophase Course and Professional application Cellular regeneration. Skin tolerance.
Komplexná problematika a diagnostika – Tvár VIII.
Training course for the use of Macrolane.
Aplikácia výplňových materiálov Matrisoft, Matridur, Matrigel, Matridex, Matridex DX.
Školenie o produktoch Renofill
Kurz lipolýzy
Kurz na aplikáciu výplnových materiálov Princess
Kurz na aplikáciu mezoterapie v liečbe alopécie

MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD.
MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD.Anestéziológ, algeziológ, Ambulancia liečby bolesti
V roku 1990 úspešne absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Od roku 1990 pracoval na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice akad. Dérera ako sekundárny lekár, kde získal I. a II. stupeň kvalifikačnej atestácie v odbore anestéziológia a resuscitácia a ako jeden z prvých na Slovensku nadstavbovú atestáciu z algeziológie (liečby bolesti).

V rokoch 2004-2006 pracoval v NsP Malacky vo funkcii primára Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Od roku 2006 je odborným garantom pre odbor algeziológia v neštátnom zdravotníckom zariadení Sapientia, s.r.o. .a roku 2007 pracuje v spoločnosti Sapientia v Železničnej NaP v Bratislave vo funkcii primára Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny.

V roku 2007 úspešné ukončil doktorandské štúdium obhájením prace tykajúcej sa pôrodníckej analgézii a získal titul PhD.

Súčasne od roku 2008 pracuje aj ako asistent na Klinike urgentnej medicíny a medicíny katastrof LFUK v Bratislave.

Absolvoval viacero stáži a workshopov doma i v zahraničí, (Miami, Wien, Warszawa, Brusel, Praha…).

Aktívne sa zúčastnil sa mnohých domácich a zahraničných odborných kongresov s tematikou anestéziológie, intenzívnej medicíny, algeziológie, urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Je členom Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny, Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti, Poľskej spoločnosti pre liečbu bolesti, Európskej spoločnosti anestéziológie, Medzinárodnej spoločnosti pre štúdium bolesti.

Je autorom a spoluautorom 82 prednášok a publikácií (vysokoškolské učebnice, postgraduálne monografie, vedecké karentované a nekarentované časopisy, medzinárodné kongresy)

MUDr. Martin Dziuban
MUDr. Martin DziubanPlastický chirurg
Skúsený plastický chirurg.
Vykonáva všetky zákroky plastickej chirurgie a má dlhoročné a bohaté skúsenosti predovšetkým s augmentáciou prsníkov, operáciou viečok, laserovou liposukciou SmartLipo, či klasickou liposukciou.

V roku 1986 úspešne absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
V roku 1994 získal atestáciu v odbore všeobecná chirurgia, v roku 1998 v odbore plastická chirurgia, od roku 1998 do roku 2011 bol primár a odborný garant súkromnej plastickej chirurgie v Bratislave.
V súčasnosti je jedným z najvyhľadávanejších plastických chirurgov, ktorý pôsobí aj u nás vo FRAIS a špecializuje sa najmä na zväčšovanie prsníkov a laserovú liposukciu.

MUDr. Marta Kernerová
MUDr. Marta KernerováPlastická chirurgička
Významná plastická chirurgička, ktorá má za sebou viac ako 20 ročné skúsenosti v obore plastická chirurgia. Svoje odborné skúsenosti nazbierala na pracoviskách: Roosveltova nemocnica a klinika Novamed. Špecializuje na zákroky: operácia horných a dolných viečok, facelift, korekcia ušníc, augmentácia, výplne kyselinou hyalurónovou a SlimLipo-laserová liposukcia.

Pôsobila v:
2013 – privátna klinika Victoria –Regia, s.r.o., Bratislava ako plastický chirurg
Od 1.2. 2010 do 31.12. 2012 Slov. liečebné kúpele š. p. Dudince ako lekár so zaradením do predatestačnej prípravy FBLR k 1.3. 2010
Od novembra 1999 doteraz Ambulancia plastickej chirurgie v Lučenci, Budovate1ov5
Od 1.2. 1997 doteraz Privátna Poliklinika Nova Med Banská Bystrica ako plastický chirurg
Od 1.8.1978 do 31.1.1997 Nemocnica FDR Banská Bystrica ako lekár najprv na všeobecnej chirurgii, od 1.5. 1983 na oddelení plastickej chirurgie

MUDr. Ľubica Hammerová, PhD.
MUDr. Ľubica Hammerová, PhD.Gynekológ a pôrodník
2014 Zaradenie do špecializačného štúdia v subšpecializácii Urogynekológia, UPMD Praha, Česká republika
2006-2014 PhD. – Vedecký výskum v oblasti Gynekológia a pôrodníctvo (Hemostatické zmeny v gravidite), Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2006-2011 Atestácia v obore Gynekológia a pôrodníctvo, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
1999-2006 Doktor medicíny – MUDr., Vysokoškolské vzdelávanie v odbore Všeobecné lekárstvo, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania (národná klasifikácia)
MUDr. Jakub Daniš
MUDr. Jakub DanišGynekológ a pôrodník
Vzdelanie:
2012 – súčasnosť – Univerzita Komenského v Bratislave
– Lekárska fakulta – Špecializačné štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo
2012 – súčasnosť – Univerzita Komenského v Bratislave
– Lekárska fakulta – Doktorandské štúdium – Manažment anémie v skorom šestonedelí
2015 – Výmenný študijný pobyt Holandsko
– Erasmus hospital Rotterdam
2006 – 2012 – Univerzita Komenského v Bratislave
– Lekárska fakulta – Odbor všeobecné lekárstvo

Pracovné skúsenosti:
2012 – súčasnosť – Univerzitná nemocnica Bratislava
– I. gynekologicko – pôrodnícka klinika LFUK a UNB
– pozícia – lekár v špecializačnej príprave

MUDr. Bianka Némethová
MUDr. Bianka NémethováGynekológ a pôrodník
Vzdelanie:
2013 – súčasnosť – Univerzita Komenského v Bratislave
– Lekárska fakulta – Špecializačné štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo
2007 – 2013 – Univerzita Komenského v Bratislave – Lekárska fakulta – Študijný odbor všeobecné lekárstvo

Pracovné skúsenosti:
2016- súčasnosť – Univerzitná nemocnica Bratislava – Centrum reprodukčnej medicíny
2013 – súčasnosť – Univerzitná nemocnica Bratislava – I. gynekologicko – pôrodnícka klinika LFUK a UNB – pozícia – lekár v špecializačnej príprave

Ďalšie odborné aktivity:
Publikačná činnosť, výuka študentov medicíny, účasť na odborných študijných pobytov v zahraničí, účasť na domácich a zahraničných konferenciách.

MUDr. Edita Kaiserová
MUDr. Edita KaiserováDermatológ
V roku 1986 úspešne ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V roku 1998 získala II. stupeň kvalifikačnej atestácie v odbore dermatovenerológia.
Je členkou Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti.
Pravidelne absolvuje školenia, stáže a kongresy na Slovensku i v zahraničí.
Od roku 2009 je odborným garantom v odbore dermatovenerológia v Inštitúte zdravia a krásy Frais.

MUDr. Lucia Oravcová
MUDr. Lucia OravcováAmbulancia estetickej medicíny
Vzdelanie:
V roku 2018 úspešne absolvovala štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
MUDr. Miroslav Hricišák
MUDr. Miroslav HricišákChirurg
Špičkový chirurg a vynikajúci odborník s dlhoročnými skúsenosťami.
V súčasnosti je jedným z najvyhľadávanejších chirurgov, ktorý pôsobí aj u nás vo FRAIS. Najčastejšie u nás vykonáva operácie hernie a na laserové operácie hemoroidov.

2000 Univerzita v Bratislave: Chirurg – druhý stupeň
1995 Univerzita v Bratislave: Chirurg – prvý stupeň
1986 Fakulta medicíny Karlovej univerzity a Vojenská lekárska
akadémia v Hradci Králové: Doktor medicíny

Pôsobil:
V súčasnosti ako chirurg na oddelení Jednodňovej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku. Externý chirurg a garant v Sapitientia s.r.o. Bratislava, externý chirurg Xenon s.r.o. Košice.
V rokoch 2013-2015 pracoval na Poliklinike ProCare a.s. Bratislava na pozícii vedúceho lekára Jednodňovej zdravotnej starostlivosti a ambulantného lekára na chirurgickej ambulancii. Taktiež pracoval ako ambulantný lekár a operatér na pracovisku Novapharm a.s. Bratislava a ProCare a.s. Košice.
2011-2013 pracoval v NsP Medissimo na pozícii vedúceho lekára chirurgicko-ortopedicko-traumatologického oddelenia.V Medissimo prechodne viedol aj Oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, centrálne operačné sály, centrálnu sterilizáciu a oddelenie pre intenzívnu medicínu.
2009-2010 pracoval v nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku na Chirurgicko – traumatologickom oddelení a Oddelení jednodňovej zdravotnej starostlivosti na pozícii vedúci lekár chirurgického oddelenia, neskôr aj ako námestník pre liečebno preventívnu činnosť.
1992-2008 pracoval v Leteckej vojenskej nemocnici v Košiciach na pozícii sekundárneho lekára – chirurga. Od roku 2000 až do odchodu do zálohy na vlastnú žiadosť v r. 2003 bol zástupcom primára chirurgického oddelenia. Po odchode do zálohy v r. 1/2004 pracoval ako samostatne pracujúci civilný zamestnanec chirurgického oddelenia. Venoval sa všeobecnej chirurgii v celom rozsahu so zameraním aj na malú traumatológiu, ortopédiu a urológiu. Bol vedúcim lekárom Prijímacieho a triediaceho oddelenia poľnej nemocnice LVN Košice. Okrem chirurgickej praxe vykonával aj vojenskú posudkovú činnosť, bol členom posudkovej komisie Ministerstva obrany ASR, taktiež aj vnútorným auditorom kvality v LVN KE, a.s. Jeho úlohou bola aj opatera o ústavných činiteľov a členov diplomatických misií.
Vyučoval odbor chirurgia na SZŠ ul. Kukučínova v Košiciach a následne aj odbor chirurgia na Katedre ošetrovateľstva Katolíckej univerzity Ružomberok v Košiciach.

Alena Štaffová, Bc.
Alena Štaffová, Bc.Vedúca sestra - Kozmetička
Pracuje v Inštitúte od jeho založenia ako vedúca sestra a zároveň ako kozmetička.

Svoju kvalifikáciu si sústavne rozširuje absolvovaním kurzov a školení. Zameriava sa najmä na problematiku starostlivosti o aknóznu pleť a inak problematickú pleť a špecializuje sa na prístrojové dermatokozmetické ošetrenie pleti.
Zároveň sa venuje problematike starostlivosti o pokožku rúk so stareckými škvrnami.

Má ukončené bakalárske štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Získala titul bakalára v odbore Verejný zdravotník.
V roku 2008-2010 absolvovala kurzy:
Kurz Soak of IBD- gélová technika, Orly welness manikúra a pedikúra, SPA Ritual manikúra a pedikúra, školenie Dermatological knowledge of Laboratoires Renophase Course and Professional application Cellular regeneration.
Skin tolerance – kurz medovej masáže, kurz lymfodrenáže tváre, získala certifikát Maria Galland: Face treatments, Body treatments, The beauty seansation training od fi JUVENA.

Ivana Kroneraffová
Ivana KroneraffováKozmetička
Pracuje v Inštitúte od júla 2017 ako kozmetička.

Má ukončenú zdravotnú školu v odbore asistent výživy.
Dvojročné nadstavbové štúdium kozmetička-vizážistka.
Pracovala s kozmetickými značkami Juvena of Switzerland a La Prairie.
Zároveň ako školiteľ značky Juvena pre kozmetické salóny.
Absolvovala školenie La Prairie v Zurichu na špeciálne kaviárové ošetrenie.

Petronela Feriancová
Petronela FeriancováKozmetička - Pedikérka
Venuje sa lekárskej kozmetike a prístrojovej medicinálnej a mokrej pedikúre, klasickej manikúre, japonskej manikúre a spevňovaniu prírodných nechtov gélom.

Získala certifikát na permanentný Make-up od Europartners.

Použitie cookies: Zatvorením tejto správy súhlasíte s používaním cookies, avšak cookies môžete kedykoľvek vypnúť. Viac informácii

Vezmite prosím na vedomie, že ak zakážete cookies, niektoré časti stránok nebudú správne fungovať.

Zavrieť